Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 19 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011407
pub.
19/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 2006 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, gewijzigd door de wet van 11 april 1999 en de wet van 22 februari 2006


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, inzonderheid op artikel 10, 7°, zoals gewijzigd door de wet van 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2005 betreffende de dekking van de werkingskosten van de CBFA, inzonderheid de artikelen 4, 5, 6 en 33;

Op voorstel van de Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen, Besluit :

Artikel 1.Het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 7°, van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings-bemiddeling en de distributie van verzekeringen, wordt voor het dienstjaar 2006 als volgt vastgesteld : - het basisinschrijvingsrecht : 120,00 euro; - het bijzonder inschrijvingsrecht : 36,00 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 augustus 2006.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^