Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 30 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2006015134
pub.
30/08/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende toekenning van notariële bevoegdheid


De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op de wet van 10 juli 1931 betreffende de bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële zaken, inzonderheid op artikel 2, 2°, Besluit :

Artikel 1.De notariële bevoegdheid waarvan sprake in artikel 2, 2°, van voorgenoemde wet wordt verleend of bevestigd aan de titularis van de volgende consulaire posten : 1. Johannesburg (Zuid-Afrika) 2.Kaapstad (Zuid-Afrika) 3. Keulen (Duitsland) 4.Rio De Janeiro (Brazilië) 5. Sao Paulo (Brazilië) 6.Montreal (Canada) 7. Toronto (Canada) 8.Shanghai (China) 9. Hongkong (China) 10.Guangzhou (China) 11. Lubumbashi (Congo) 12.Barcelona (Spanje) 13. Alicante (Spanje) 14.Palma de Mallorca (Spanje) 15. Santa Cruz de Tenerife (Spanje) 16.Rijsel (Frankrijk) 17. Straatsburg (Frankrijk) 18.Nice (Frankrijk) 19. Atlanta (VSA) 20.Los Angeles (VSA) 21. New York (VSA) 22.Mumbai (India) 23. Jeruzalem (Israël) 24.Casablanca (Marokko) 25. Tanger (Marokko) 26.Genève (Zwitserland) 27. Taipei (Taiwan) 28.Istanbul (Turkije)

Art. 2.Het onderhavig ministerieel besluit heft vanaf de datum van inwerkingtreding alle andere ministeriële besluiten op, die voordien uitgevaardigd werden betreffende de toekenning van de notariële bevoegdheid aan de titularissen van de consulaire posten.

Brussel, 22 augustus 2006.

K. DE GUCHT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^