Ministerieel Besluit van 22 augustus 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009406
pub.
28/08/2013
prom.
22/08/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2013. - Ministerieel besluit houdende benoemingen van leden voor Commissies van toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, Besluit :

Artikel 1.De heer Jean-Marie Delhaize heeft ontslag genomen als lid van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Lantin.

Art. 2.Mevr. Caroline Dubuisson heeft ontslag genomen als lid van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Saint-Hubert.

Art. 3.De heer Lucien Barée wordt benoemd tot Secretaris van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Tongeren.

Art. 4.Mevr. Julienne Aerts wordt benoemd tot lid van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Merksplas.

Art. 5.Mevr. Kristel Buntix wordt benoemd tot secretaris van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis van Leuven.

Art. 6.Neemt ontlsag als lid van de Commissie van toezicht ingesteld bij de gevangenis te Forest-Berkendael, Emmanuelle Jacquerie.

Brussel, 22 augustus 2013.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^