Ministerieel Besluit van 22 december 2004
gepubliceerd op 25 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004023025
pub.
25/01/2005
prom.
22/12/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2004. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid op artikel 39, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.Onderstaande ziekenhuisdiensten worden erkend voor de opleiding van huisartsen voor een termijn van twee jaar : Gynaecologie-Verloskunde, « Clinique Saint-Etienne, Sainte-Anne, Saint-Remi », Brussel;

Oncologie, « Clinique Saint-Etienne, Sainte-Anne, Saint-Remi », Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 november 2004.

Brussel, 22 december 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^