Ministerieel Besluit van 22 december 2015
gepubliceerd op 20 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031014
pub.
20/01/2016
prom.
22/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031014

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van Openbaar Ambt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op de instellingen van openbaar nut, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzonderheid op artikel 494, vijfde lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, artikel 493, vijfde lid, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Marine COSSU, assistente Isabelle DUJARDIN, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Melissa DE SCHUITENEER, attaché Jennifer WITTAMER, assistente B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Mélina VANDEN BORRE, attachée Dominique BINON, attaché Karim CHERRADI, attaché Véronique VANBERG, eerste attaché Melda ASLAN, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Mieke DE DOBBELEER, attaché Natascha MERTENS, attaché Mark VAN ROY, attaché.

Art. 2.Worden aangewezen als secretarissen van de evaluatie commissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : A. als effectieve secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Marine COSSU, assistente Isabelle DUJARDIN, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Melissa DE SCHUITENEER, attaché Jennifer WITTAMER, assistente B.als plaatsvervangende secretarissen : 1° van de Franse taalrol : Mélina VANDEN BORRE, attachée Dominique BINON, attaché Karim CHERRADI, attaché Véronique VANBERG, eerste attaché Melda ASLAN, attaché 2° van de Nederlandse taalrol : Mieke DE DOBBELEER, attaché Natascha MERTENS, attaché Mark VAN ROY, attaché.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 1 april 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 01/04/2015 pub. 29/06/2015 numac 2015031368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatie commissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt opgeheven.

Brussel, 22 december 2015.

De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^