Ministerieel Besluit van 22 december 2016
gepubliceerd op 26 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten

bron
vlaamse overheid
numac
2017040018
pub.
26/01/2017
prom.
22/12/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040018

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


22 DECEMBER 2016. - Ministerieel besluit betreffende het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/06/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204905 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid sluiten betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, c);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 32;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 15, 19/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015, artikel 21 en 22;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings-en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen, bijlage, punt 7.3.1., 7.3.3.2. en 8.2.1.12;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 30 juni 2016;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 16 juni 2016, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 9 augustus 2016;

Gelet op advies nr. 60.295/3 van de Raad van State, gegeven op 5 december 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2016/317 van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten.

Art. 2.In bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201587 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A, I, a) wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt A, I, c), wordt een punt 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3/1.Officieel volgnummer;".

Art. 3.In bijlage V bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;"; 2° in C wordt het volgende punt 1/1 ingevoegd: "1/1.Officieel volgnummer;".

Art. 4.In bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005035613 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van groenvoedergewassen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A, I, a) wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt A, I, b), wordt een punt 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "3/1.Officieel volgnummer;"; 3° in punt A, I, c), wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1.Officieel volgnummer;".

Art. 5.In bijlage V bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt C wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;".

Art. 6.In bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A, I, a) wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt A, I, b), wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1.Officieel volgnummer;".

Art. 7.In bijlage V bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt C wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;".

Art. 8.In bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen wordt in punt A, I, a) wordt een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1. Officieel volgnummer;".

Art. 9.In bijlage IV bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt C wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;".

Art. 10.In bijlage IV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 25/01/2006 numac 2006035066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035060 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006035044 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie sluiten houdende de reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie wordt in punt A, I, a) een punt 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2/1. Officieel volgnummer;".

Art. 11.In bijlage V bij hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt A wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;"; 2° in punt C wordt een punt 1/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "1/1.Officieel volgnummer;".

Art. 12.In bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2007 pub. 26/02/2007 numac 2007035249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen wordt in artikel 1 een punt 2° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "2° /1. Officieel volgnummer;".

Art. 13.In de bijlage bij het ministerieel besluit van 5 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen sluiten tot vaststelling van een keurings-en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen wordt in punt 7.3.1., derde lid een punt 14° ingevoegd, dat luidt als volgt: "14°. Officieel volgnummer.".

Art. 14.In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt in punt 7.3.3.2. een punt 11° ingevoegd, dat luidt als volgt: "11°. Officieel volgnummer;".

Art. 15.In de bijlage bij hetzelfde besluit worden in punt 8.2.1.2., tweede lid, wordt punt 4° vervangen door wat volgt: "4°. Officieel volgnummer;".

Art. 16.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Brussel, 22 december 2016.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^