Ministerieel Besluit van 22 februari 2001
gepubliceerd op 28 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 - 2006 - 2008, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2001 - 2009

bron
ministerie van financien
numac
2001003110
pub.
28/02/2001
prom.
22/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 - 2006 - 2008, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2001 - 2009


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 1, 4, 6 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 januari 2001 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2001, van de uitgifte van de leningen genaamd `'Lineaire obligaties'' en van de uitgifte van de leningen genaamd `'Staatsbons'', inzonderheid het artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : "Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar" en "Staatsbon op 8 jaar ».

De Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar en de Staatsbon op 8 jaar zijn uitgegeven in euro.

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 2006 2008 rent 4,55 pct 's jaars vanaf 4 maart 2001 tot 3 maart 2006.

Deze rente blijft behouden ingeval de optie tot verlenging wordt uitgeoefend, hetzij voor de periode van 4 maart 2006 tot 3 maart 2008.

Art. 3.De Staatsbon op 8 jaar 4 maart 2001 2009 rent 4,75 pct's jaars vanaf 4 maart 2001 tot 3 maart 2009.

Art. 4.De openbare inschrijving op deze twee Staatsbons zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 22 februari 2001; zij wordt afgesloten op 2 maart 2001.

De datum van betaling is vastgesteld op 5 maart 2001. De betaling is volledig in speciën.

Art. 5.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar 4 maart 2001 2006 2008 is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar 4 maart 2001 2009 is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 februari 2001.

Brussel, 22 februari 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^