Ministerieel Besluit van 22 februari 2011
gepubliceerd op 29 april 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef"

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201955
pub.
29/04/2011
prom.
22/02/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


22 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot definitieve erkenning van de mammografische eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef"


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie, artikel 10.1, ingevoegd bij het decreet van 27 april 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 november 2009 betreffende de borstkankeropsporing;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op de aanvraag die de eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef" heeft ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 november 2010 van het Referentiecentrum voor Kanker, Besluit : Enig artikel. Met toepassing van het besluit van de Regering van 19 november 2009 wordt de mammografische eenheid "Radiologie Klinik Sankt Josef", gevestigd te 4780 Sankt Vith, Klosterstrasse 9, met ingang van 1 december 2010 definitief erkend.

Eupen, 22 februari 2011.

H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^