Ministerieel Besluit van 22 februari 2017
gepubliceerd op 02 maart 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017011008
pub.
02/03/2017
prom.
22/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011008

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


22 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid aan consulaire agentschappen


De Minister van Buitenlandse zaken, Gelet op de artikelen 4, 35 en 58 van het consulair wetboek;

Gelet op artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande de oprichting van consulaten;

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën gegeven op 17 februari 2017, Besluit :

Artikel 1.Het hoofd van het consulaire agentschap te Conakry heeft bevoegdheid tot : - afgifte van Belgische noodreisdocumenten, - de afgifte van lijkpassen, - de bevestiging van levensbewijzen voor Belgische onderdanen.

Art. 2.Het hoofd van het in artikel 1 genoemde consulaire agentschap heeft toegang, enkel voor consultatie, tot de gegevens van de Belgen die in zijn ressort ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 27 maart 2017 Brussel, 22 februari 2017.

D. REYNDERS


begin


Publicatie : 2017-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^