Ministerieel Besluit van 22 januari 2004
gepubliceerd op 06 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003037
pub.
06/02/2004
prom.
22/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 »


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 22 juli 1991, 28 juli 1992, 6 augustus 1993, 4 april 1995, 18 juni 1996, 15 juli en 30 oktober 1998, en van 2 augustus 2002;

Gelet op de wet van 22 december 2003 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, inzonderheid op artikel 8, § 1, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 30 september en 3 december 1997, 26 november 1998 en 11 juni 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 december 1998, 6 december 2000 en van 19 maart 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2004 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 2004, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », inzonderheid op artikel 1, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003721 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 12/12/2000 pub. 20/12/2000 numac 2000003720 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de algemene regels inzake de schatkistcertificaten sluiten betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 maart 2002, Besluit :

Artikel 1.In 2004 wordt er een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 » uitgegeven.

De uitgiftedatum is 21 januari 2004.

De uitgifteprijs is vastgesteld op 99,783 % van de nominale waarde.

De eerste uitgifte van het lening gebeurt via syndicatie met vaste overname overeenkomstig de gebruiken van de markt.

De betaal- en leveringsdatum is 28 januari 2004.

Art. 2.Het uitgegeven kapitaal rent tegen 4,25 % per jaar vanaf 28 januari 2004.

De interest is betaalbaar op 28 september van de jaren 2004 tot 2014.

Art. 3.De lening is volledig terugbetaalbaar tegen pari op 28 september 2014.

Art. 4.De verhandeling van het recht op het kapitaal en het recht op iedere interestbetaling van de « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2014 » als zelfstandige gedematerialiseerde effecten kan later gemachtigd worden.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 januari 2004.

Brussel, 22 januari 2004.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^