Ministerieel Besluit van 22 januari 2004
gepubliceerd op 17 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2004022060
pub.
17/02/2004
prom.
22/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999022147 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 17/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999022144 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen sluiten houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Inwendige geneeskunde, geriatrie, Stedelijk Ziekenhuis - A.Z. - Sint-Blasius, Dendermonde;

Inwendige geneeskunde, geriatrie, H. Hartziekenhuis, Leuven;

Inwendige geneeskunde, orthopedie, Heelkunde, H. Hartziekenhuis, Mol.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 19 december 2003.

Brussel, 22 januari 2004.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^