Ministerieel Besluit van 22 juli 2002
gepubliceerd op 01 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000588
pub.
01/08/2002
prom.
22/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2002. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, inzonderheid artikel 2, § 2, tweede lid, 1°;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en programmatorische federale overheidsdiensten, inzonderheid artikel 1, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 juli 2002, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt de dienst belast met de dossiers rampen, oorlogsschade en Congoschade, bedoeld in artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over van het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur. § 2. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het personeel van de dienst bedoeld in § 1 over.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2002.

Brussel, 22 juli 2002.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^