Ministerieel Besluit van 22 juli 2002
gepubliceerd op 29 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022640
pub.
29/08/2002
prom.
22/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie


De Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1960 houdende instelling van een nieuwe Farmacopeecommisie, gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 maart 1977, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 mei 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 houdende benoeming van de gewone leden van de Farmacopeecommissie;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/02/2002 pub. 07/03/2002 numac 2002022149 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie;

Op voordracht van de Farmacopeecommissie, Besluit :

Artikel 1.Uit de lijst van de corresponderende leden van de Farmacopeecommisie wordt geschrapt : « Mazy, H., apotheker; »

Art. 2.Wordt benoemd tot corresponderend lid van de Farmacopeecommissie tot 19 januari 2006 : De Clercq, K., doctor in de diergeneeskunde.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 juli 2002.

Mevr. M. AELVOET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^