Ministerieel Besluit van 22 juli 2008
gepubliceerd op 10 oktober 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203590
pub.
10/10/2008
prom.
22/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008


De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007027193 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008, inzonderheid op artikel 41;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.19, programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 april 2001, 13 september 2001, 13 december 2001, 6 juni 2002, 13 juni 2002, 20 juni 2002, 18 juli 2002, 17 juli 2003, 9 september 2003, 2 oktober 2003, 16 oktober 2003, 29 april 2004, 03 juni 2004, 20 juli 2005, 20 oktober 2005, 27 oktober 2005, 18 mei 2006, 30 november 2006, 19 april 2007, 24 mei 2007, 22 november 2007 en 29 november 2007 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van "Phasing out van Doelstelling 1 - Henegouwen", van "Stedelijke Doelstelling II - Maas-Vesder" en van "Landelijke Doelstelling II", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Phasing-Out Doelstelling 1 - Henegouwen;

Hoofdlijn 4 : versterking van de aantrekkingskracht door de verbetering en de bevordering van het imago;

Maatregel 4.1 : toeristische en culturele valorisatie;

Projecten : Titel : Toeristische, culturele en patrimoniale herwaardering van het "Hôpital Notre-Dame à la Rose" te Lessen;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Lessen;

Ordonnanceringskredieten : 300.000,00 EUR;

Codificatie : E P1B 1 40100 0143 G;

Titel : Restauratiewerken in het Belfort van Bergen;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Bergen;

Ordonnanceringskredieten : 1.344.807,16 EUR;

Codificatie : E P1B 1 40100 0117 G;

Titel : Restauratie en toeristische inrichting van het Belfort van Thuin in het kader van de geïntegreerde toeristische herwaardering van de eenheid "Thuin-Lobbes";

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Thuin;

Ordonnanceringskredieten : 45.281,08 EUR;

Codificatie : E P1B 1 40100 0119 G;

Titel : "Mont de Piété - Mons Expérience";

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Bergen;

Ordonnanceringskredieten : 224.826,77 EUR;

Codificatie : E P1B 1 40100 0145 G;

Titel : Inrichting van de Grote Markt van Bergen;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Bergen;

Ordonnanceringskredieten : 124.042,24 EUR;

Codificatie : E P1B 1 40100 0111 G;

Stedelijke Doelstelling II Maas-Vesder;

Hoofdlijn 4 : Versterking van de internationale functie;

Maatregel 4.3 : Toeristische, patrimoniale en culturele valorisatie;

Projecten : Titel : Uitbreiding van de Schatkamer van de Kathedraal van Luik d.m.v. de oprichting van een Interpretatiecentrum;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : "Trésor de la Cathédrale Saint-Paul de Liège";

Ordonnanceringskredieten : 250.000,00 EUR;

Codificatie : E 2UR 1 40300 0137 G;

Titel : Finalisering van de restauratie en inrichting van het kasteel Val Saint-Lambert;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Seraing;

Ordonnanceringskredieten : 133.147,41 EUR;

Codificatie : E 2UR 1 40300 0043 G;

Titel : Voortzetting en einde van de werken voor de buitenrenovatie van het "Palais des Congrès" van Luik;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : "Intercommunale de Gestion Immobilière Liégeoise";

Ordonnanceringskredieten : 188.553,23 EUR;

Codificatie : E 2UR 1 40300 0041 G;

Titel : Finalisering (inrichtingen en uitrustingen) van de "Grand Curtius";

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : Stad Luik;

Ordonnanceringskredieten : 611.322,92 EUR;

Codificatie : E 2UR 1 40300 0051 G;

Landelijke Doelstelling II;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Oprichting van het "Maison du Patrimoine Médiéval Mosan" door renovatie van het "Maison Espagnole" van Bouvignes;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : gemeentebestuur van Dinant;

Ordonnanceringskredieten : 48.042,99 EUR;

Codificatie : E 2RU 1 20100 0030 G;

Phasing Out van Doelstelling 5b;

Hoofdlijn 2 : Structurering van de landelijke ruimte;

Maatregel 2.1 : Toeristische, culturele en patrimoniale valorisatie;

Titel : Voltooiing van de renovatiewerken aan de "Ferme du Monceau" te Juseret;

Basisallocatie : 63.19.06 Operator : ASBL "La Boîte à Couleurs";

Ordonnanceringskredieten : 20.000,00 EUR;

Codificatie : E 2RP 1 20100 0014 G, Besluit :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 3.291 duizend EUR overgedragen van programma 07 van organisatieafdeling 30 naar programma 06 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 07 van organisatieafdeling 30 en van programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Namen, 22 juli 2008.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^