Ministerieel Besluit van 22 juli 2009
gepubliceerd op 06 augustus 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Staat bij de beheerraad van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2009024247
pub.
06/08/2009
prom.
22/07/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JULI 2009. - Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Staat bij de beheerraad van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1983 betreffende de Rijkstegemoetkoming aan het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties, gewijzigd door het koninklijk besluit van 9 januari 1995, artikel 5, Besluit :

Artikel 1.De heer Thierry Roisin, apotheker, afdelingshoofd bij het Departement waakzaamheid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, wordt aangeduid om, met raadgevende stem, deel uit te maken van de beheerraad van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2009.

Brussel, 22 juli 2009.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^