Ministerieel Besluit van 22 juni 2001
gepubliceerd op 20 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bepalingen betreffende de personeelsleden van de zeevaartpolitie die naar de rijkswacht zijn overgeplaatst

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000664
pub.
20/07/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende bepalingen betreffende de personeelsleden van de zeevaartpolitie die naar de rijkswacht (federale politie) zijn overgeplaatst


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 januari 1999 tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, inzonderheid op het artikel 9, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 april 1999 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de graden van bepaalde personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie van de rijkswacht, met die van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 januari 2000 betreffende de benoeming en de bevordering van personeelsleden van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie die naar de rijkswacht overgeplaatst zijn en houdende diverse andere statuutbepalingen omtrent die personeelsleden;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 2000 houdende diverse statutaire bepalingen met betrekking tot de personeelsleden van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie die naar de rijkswacht werden overgeplaatst, Besluit :

Artikel 1.Bij toepassing van artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 januari 1999 tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, worden de volgende personeelsleden van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie van de rijkswacht, benoemd in de graad van eerste wachtmeester bij de rijkswacht binnen de personeelscategorie met bijzondere politiebevoegdheid, dienst zeevaartpolitie van het operationeel korps van de rijkswacht, op datum van 26 september 2000 : 45-29099-72 DE BREUCK, Norman; 45-29107-80 LEGEIN, Gina; 45-29101-74 VAN HOOREN, Jan.

Art. 2.Bij toepassing van artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 januari 1999 tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 november 1998 houdende integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht en houdende de regeling van de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de rijkswacht, wordt het volgende personeelslid van de categorie bijzonder politiepersoneel, dienst zeevaartpolitie van de rijkswacht, benoemd in de graad van eerste opperwachtmeester bij de rijkswacht binnen de personeelscategorie met bijzondere politiebevoegdheid, dienst zeevaartpolitie van het operationeel korps van de rijkswacht, op datum van 26 september 2000 : 45-29201-77 DEBOO, Marc .

Art. 3.Artikel 9, 2°, van het ministerieel besluit van 20 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 10/11/2000 numac 2000000839 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de categorie bijzonder politiepersoneel van het operationeel korps van de rijkswacht overgeplaatste personeelsleden sluiten tot benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de categorie bijzonder politiepersoneel van het operationeel korps van de rijkswacht overgeplaatste personeelsleden, wordt vervangen als volgt op datum van 1 maart 2000 : « 2° voor de opperwachtmeesters : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Brussel, 22 juni 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^