Ministerieel Besluit van 22 juni 2001
gepubliceerd op 17 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren

bron
ministerie van financien
numac
2001003329
pub.
17/07/2001
prom.
22/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 JUNI 2001. - Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het Statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 59, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van I september 1971 waarbij delegatie van handtekening in personeelszaken wordt verleend betreffende de hoofdbesturen en de buitendiensten, inzonderheid op artikel I J, ingevoegd door het ministerieel besluit van 14 januari 1974, Besluit :

Artikel 1.Volgende ambtenaren van het Ministerie van Financiën zijn gemachtigd om, in naam van de Minister van Financiën, alle geschriften en procedurestukken te ondertekenen inzake de gedingen voor de Raad van State betreffende het Ministerie van Financiën die personeelszaken betreffen : - de heer Brouhns, Grégoire, Secretaris-generaal; - bij verhindering van de heer Secretaris-generaal, de heer Vanneste, Marc, Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat; - bij verhindering van de heer Directeur-generaal van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, de heer Van Langenhove, Achiel, Auditeur-generaal van financiën bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat; - bij verhindering van de heer Van Langenhove, Achiel, Auditeur-generaal van financiën bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, de heer Druart, Bernard, Auditeur-generaal van financiën van de Rechtskundige Dienst van het Algemeen Secretariaat; - bij verhindering van de heer Druart, Bernard, Auditeur-generaal van financiën van de Rechtskundige Dienst van het Algemeen Secretariaat, de heer Dekelver, George, Auditeur-generaal bij de Rechtskundige Dienst van het Algemeen Secretariaat.

Art. 2.Artikel 1, J van het ministerieel besluit van 1 september 1971 waarbij delegatie van handtekening in personeelszaken wordt verleend betreffende de hoofdbesturen en de buitendiensten wordt opgeheven.

Brussel, 22 juni 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^