Ministerieel Besluit van 22 juni 2015
gepubliceerd op 25 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022238
pub.
25/06/2015
prom.
22/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015022238

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


22 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het Nationaal Pensioencomité


De Minister van Pensioenen, De Minister van Zelfstandigen, Gelet op de wet van 21 mei 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/05/2015 pub. 22/05/2015 numac 2015022177 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad sluiten tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomité vertegenwoordigen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verdeling van de mandaten van de organisaties die de belangen van de werknemers, de personeelsleden van de publieke sector, de werkgevers en de zelfstandigen binnen het Nationaal Pensioencomite vertegenwoordigen type koninklijk besluit prom. 28/05/2015 pub. 02/06/2015 numac 2015021029 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité sluiten tot bepaling van de modaliteiten van voordracht en benoeming van de leden van het Nationaal Pensioencomité, Besluiten :

Artikel 1.Worden benoemd als vast lid van het Nationaal Pensioencomité voor een termijn van vijf jaar : Als vertegenwoordigers van de werknemers uit de private sector : 1° de heer Jef Maes voor het Algemeen Belgisch Vakverbond 2° de heer Jean-François Tamellini voor het Algemeen Belgisch Vakverbond 3° Mevr.Anne Léonard voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 4° de heer Koen Meesters voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 5° Mevr.Sabine Slegers voor de Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van België.

Als vertegenwoordigers van de personeelsleden van de publieke sector : 1° de heer Michel Meyer voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten 2° de heer Luc Hamelinck voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 3° de heer François Fernandez-Corrales voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Als vertegenwoordigers van de werkgevers en de zelfstandigen : 1° Mevr.Marie-Noëlle Vanderhoven 2° de heer Jo Vandeweghe 3° de heer Bart Vandermeiren 4° de heer Werner Abelshausen 5° de heer Arnaud Deplae 6° de heer Renaud Francart 7° Mevr.Caroline Deiteren 8° de heer Chris Botterman. Als vertegenwoordigers van de federale overheid : 1° Mevr.Isabelle Peereman 2° Mevr.Marjan Maes 3° Mevr.Liesbet Sommen 4° de heer David Leisterh 5° de heer Frank Dewael 6° Mevr.Christine Lhoste voor de Minister van Zelfstandigen 7° de heer Hugues Vlemincq voor de Minister van Pensioenen 8° Mevr.Florence Delogne voor de Minister van Pensioenen.

Art. 2.Worden benoemd als plaatsvervangend lid van het Nationaal Pensioencomité voor een termijn van vijf jaar : Als vertegenwoordigers van de werknemers uit de private sector : 1° Mevr.Miranda Ulens voor het Algemeen Belgisch Vakverbond 2° Mevr.Celien Vanmoerkerke voor het Algemeen Belgisch Vakverbond 3° de heer Chris Serroyen voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 4° de heer Youssef El Otmani voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 5° de heer Hugo Van Lancker voor de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België. Als vertegenwoordigers van de personeelsleden van de publieke sector : 1° Mevr.Chris Reniers voor de Algemene Centrale der Openbare diensten 2° Mevr.Marianne Coopman voor het Algemeen Christelijk Vakverbond 3° de heer Henk Clauwaert voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt. Als vertegenwoordigers van de werkgevers en de zelfstandigen : 1° Mevr.Catherine Vermeersch 2° de heer Hervé Noël 3° de heer Stefan Denayer 4° de heer Laurent Vander Elst 5° de heer Mathieu Dewevre 6° de heer Charlie Tchinda 7° de heer Jan Steverlynck 8° de heer Bert Meulemans. Als vertegenwoordigers van de federale overheid : 1° de heer Geert Vancronenburg 2° Mevr.Valérie Reekmans 3° Mevr.Veerle Vanmol 4° Mevr.Sophie Heuskin 5° de heer Michel Peters 6° de heer Bertel Cousaert voor de Minister van Zelfstandigen 7° Mevr.Sylviane Spiegels voor de Minister van Pensioenen 8° de heer Tom Watthy voor de Minister van Pensioenen Art.3. Dit besluit treedt in werking op 19 juni 2015.

Brussel, 22 juni 2015.

De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE De Minister van Zelfstandigen, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^