Ministerieel Besluit van 22 mei 2003
gepubliceerd op 30 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022632
pub.
30/07/2003
prom.
22/05/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 MEI 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg »


De Minister van Volksgezondheid en de Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 11/08/1999 numac 1999022411 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022405 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de dienst voor intensieve neonatologie sluiten tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg »;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor intensieve zorg, Besluiten : Enig artikel. In het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022661 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » worden volgende wijzigingen aangebracht : - de woorden « Dr. Alexander Jean-Paul, 2020 Antwerpen » worden vervangen door de woorden « Dr. Vandewoude Koenraad, 9000 Gent »; - de woorden « Dr. Laurent Marius, 7133 Buvrinnes » worden vervangen door de woorden « Dr. Installé Etienne, 1348 Louvain-la-Neuve ».

Brussel, 22 mei 2003.

De Minister van Volksgezondheid, J. TAVERNIER De minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^