Ministerieel Besluit van 22 mei 2006
gepubliceerd op 14 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanvaarding van de verzaking aan de concessie verleend bij het ministerieel besluit 8.M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van he

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006011254
pub.
14/06/2006
prom.
22/05/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 MEI 2006. - Ministerieel besluit tot aanvaarding van de verzaking aan de concessie verleend bij het ministerieel besluit 8.M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en exploitatie van niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, inzonderheid op artikel 3, §§ 1 en 4, gewijzigd bij de wetten van 20 januari 1999 en 22 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het ministerieel besluit 8.M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaal plat van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit 8.M/93A 2173/44 van 16 oktober 1996 en bij het ministerieel besluit E6/2004/281/CP04 van 21 januari 2005, Besluit :

Artikel 1.De minister aanvaardt de verzaking aan de concessie verleend aan CAMBEL AGREGATS NV, St. Jansweg 1 te 9130 BEVEREN (KALLO), bij ministerieel besluit 8M/93/A 2173/44 van 6 augustus 1993 gewijzigd bij het ministerieel besluit 8.M/93A 2173/44 van 16 oktober 1996 en bij het ministerieel besluit E6/2004/281/CP04 van 21 januari 2005, aangevraagd door de titularis bij schrijven met referentie LVK/ed/1303-01 betreffende de stopzetting van de concessie CP04 Cambel NV van 13 maart 2006.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Brussel, 22 mei 2006.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^