Ministerieel Besluit van 22 november 2000
gepubliceerd op 24 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008

bron
ministerie van financien
numac
2000003708
pub.
24/11/2000
prom.
22/11/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008


De Minister van Financien, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid de artikelen 1, 4, 6 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2000 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2000, van de uitgifte van de leningen genaamd `'Lineaire obligaties'' en van de uitgifte van de leningen genaamd `'Staatsbons'', inzonderheid het artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van twee leningen respectievelijk genaamd : "Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar" en "Staatsbon op 8 jaar".

De Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar en de Staatsbon op 8 jaar zijn uitgegeven in euro.

Art. 2.De Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 - 2005 - 2007 - rente 5,05 pct's jaars vanaf 4 december 2000 tot 3 december 2005. Deze rente blijft behouden ingeval de optie tot verlenging wordt uitgeoefend, hetzij voor de periode van 4 december 2005 tot 3 december 2007.

Art. 3.De Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 - rent 5,30 pct's jaars vanaf 4 december 2000 tot 3 december 2008.

Art. 4.De openbare inschrijving op deze twee Staatsbons zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000, wordt opengesteld op 23 november 2000; zij wordt afgesloten op 1 december 2000. De datum van betaling is vastgesteld op 4 december 2000.De betaling is volledig in speciën.

Art. 5.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 2000 2005 2007 is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2000 - 2008 is vastgesteld op het pari van de nominale waarde.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 november 2000.

Brussel, 22 november 2000.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^