Ministerieel Besluit van 22 november 2017
gepubliceerd op 01 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2017014216
pub.
01/12/2017
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014216

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


22 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000398 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internati sluiten houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, toepasselijk maakt op het personeel dat ter beschikking gesteld wordt van de opdracht "projet d'appui à la sécurité intérieure au Burkina Faso (BKF 160271T)"


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000398 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internati sluiten houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, artikel 3, eerste lid;

Gelet op het raamakkoord voor samenwerking in de veiligheidssector tussen de Federale politie en de Belgisch Technische Coöperatie (BTC), getekend te Brussel op 19 september 2016;

Gelet op het bijzondere akkoord van samenwerking op het vlak van steun en expertise in het kader van het "Projet d'appui à la sécurité intérieure au Burkina Faso", getekend op 19 september 2016;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, verstrekt op 22 november 2016;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, d.d. 19 september 2017, Besluit :

Artikel 1.De bepalingen van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 11 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002000398 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internati sluiten houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van één of meerdere internationale instellingen alsook aan bepaalde operaties ten behoeve van de strijdkrachten, zijn van toepassing op het personeel dat ter beschikking wordt gesteld van het "projet d'appui à la sécurité intérieure au Burkina Faso" (BKF 160271T).

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2016.

Brussel, 22 november 2017.

J. JAMBON


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^