Ministerieel Besluit van 22 november 2017
gepubliceerd op 29 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010179
pub.
29/01/2018
prom.
22/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010179

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


22 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 66, eerste lid, 3° en derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten houdende regeling van haar werking;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » type ministerieel besluit prom. 28/10/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant » sluiten tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles-Brabant ».

Op de voordracht van de CSC - Onderwijs, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 worden de woorden « Thierry DELHOUX » vervangen door de woorden « Vincent RYCKOORT ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 22 november 2017.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^