Ministerieel Besluit van 22 oktober 2001
gepubliceerd op 15 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de reiskosten van de leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie opgericht bij de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend o

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001001205
pub.
15/01/2002
prom.
22/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit betreffende de reiskosten van de leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie opgericht bij de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 2000 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor Regularisatie en houdende de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen op het grondgebied van het Rijk, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 2001;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 februari, 1 maart, 18 mei en 26 juni 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 24 september 2001;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het gebrek aan terugbetaling van de reiskosten van die aard is dat het de deelname van de leden aan de zittingen van de Commissie voor Regularisatie stoort en deze zo verhindert haar opdracht uit te voeren binnen de bepaalde termijnen; dat deze problematiek derhalve dringend opgelost moet worden;

Overwegende dat het van belang is dat die terugbetalingen vanaf 1 juli 2000 toegekend worden, datum waarop de Kamers hun zittingen begonnen zijn, Besluit :

Artikel 1.De leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie zijn gemachtigd om hun persoonlijk voertuig te gebruiken voor hun verplaatsingen, op de dagen dat er zittingen zijn, tussen hun woonplaats en de Commissie voor Regularisatie.

Art. 2.Er wordt een globaal kilometercontingent van 650 000 km toegekend aan alle leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie voor de periode van 1 juli 2000 tot 31 december 2001.

Art. 3.De leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie genieten, voor hun in artikel 1 bedoelde verplaatsingen, een kilometervergoeding berekend overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.

Brussel, 22 oktober 2001.

A. DUQUESNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^