Ministerieel Besluit van 22 oktober 2019
gepubliceerd op 31 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van EAT VZW als sociale onderneming

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019015191
pub.
31/10/2019
prom.
22/10/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015191

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


22 OKTOBER 2019. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van EAT VZW als sociale onderneming


De Minister van Werk, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikelen 11 en 12;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen sluiten met betrekking tot de erkenning van de sociale ondernemingen;

Gelet op het advies van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap, gegeven op 15 oktober 2019, Besluit :

Artikel 1.EAT VZW wordt erkend als sociale onderneming, en meer specifiek als Sociaal Democratische Onderneming (SDO).

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van twee jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad Brussel, 22 oktober 2019.

De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Werk, B. CLERFAYT .


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^