Ministerieel Besluit van 23 april 2018
gepubliceerd op 04 mei 2018

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018011827
pub.
04/05/2018
prom.
23/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018011827

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2018, de volgende coöperatieve vennootschappen :

SOLAR SECUR CVBA


Te Roeselare


Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise :

0687.487.894


MindWave CVBA


Te Leuven


Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise :

0690.994.544


METHA'ORG WALLONIE SCRL


A Chimay


Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise :

0691.878.036


HOPING CENTER SCRL


A Gembloux


Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise :

0689.559.736


Art. 2.De erkenningen in het vorige artikel vermeld, blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 23 april 2018.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2018-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^