Ministerieel Besluit van 23 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003422
pub.
08/09/2006
prom.
23/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1217/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot achtenzestigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21 en 22 augustus 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002) van de Veiligheidsraad op 3 augustus 2006 aangepast werd door de Mededeling SC/8799 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake middels de voormelde lijst aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei, 21 en 22 augustus 2006 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 augustus 2006.

Brussel, 23 augustus 2006.

D. REYNDERS

BIJLAGE In de lijst « Natuurlijke personen » worden de volgende vermeldingen toegevoegd : (1) Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh.Geboortedatum : 10.3.1977.

Geboorteplaats : Benghazi, Libië. Nationaliteit : statenloze Palestijn. Paspoort nr. : (a) 0003684 (Egyptisch reisdocument), (b) 981354 (Egyptisch paspoort). Overige informatie : sinds 22 mei 2005 in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Weiterstadt, Duitsland. (2) Jamal Housni (ook bekend als (a) Djamel de Marokkaan, (b) Jamal Al Maghrebi, (c) Hicham).Geboortedatum : 22.2.1983. Geboorteplaats : Marokko. Adres : (a) Via Uccelli di Nemi 33, Milaan, Italië, (b) Via F. De Lemene 50, Milaan, Italië. Overige informatie : in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 5236/02 R.G.N.R van 25 november 2003 - 1511/02 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Veroordeeld. (3) Nessim Ben Romdhane Sahraoui (ook bekend als Dass).Geboortedatum : 3.8.1973. Geboorteplaats : Bizerta, Tunesië. Overige informatie : in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R van 17 mei 2005 - 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan. Uitzetting uit Italië in 2002. Voortvluchtig. (4) Merai Zoghbai (ook bekend als (a) F'raji van Singapore, (b) F'raji de Libiër, (c) Mohamed Lebachir, (d) Meri Albdelfattah Zgbye, (e) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (f) Lazrag Faraj, (g) Larzg Ben Ila, (h) Lazrag Faraj, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Muhammed El Besir). Geboortedatum : (a) 4.4.1969, (b) 4.6.1960 (Meri Albdelfattah Zgbye), (c) 13.11.1960 (Lazrag Faraj), (d) 11.8.1960 (Larzg Ben Ila), (e) 13.11.1960 (Fredj). Geboorteplaats : (a) Benghazi, Libië, (b) Bendasi, Libië (Meri Albdelfattah Zgbye). Adres : (a) Via Bordighera 34, Milaan, Italië, (b) Senis, Oristano, Sardinië, Italië. Overige informatie : in voorlopige hechtenis bij arrest nr. 36601/2001 R.G.N.R van 17 mei 2005 - 7464/2001 R.G.GIP van de rechtbank van Milaan.

Voortvluchtig.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 augustus 2006.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^