Ministerieel Besluit van 23 december 2003
gepubliceerd op 31 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en ministerieel besluit van 15 maart 2003 houdende vaststelling van maximumprijzen voor de

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011619
pub.
31/12/2003
prom.
23/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en ministerieel besluit van 15 maart 2003 houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie


De Minister van Energie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 op de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 20, gewijzigd bij de wet van 20 maart 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie;

Gelet op het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 1 juli 2003;

Gelet op de overleg met de Gewesten gehouden op 9 december 2003, 11 december 2003 en 15 december 2003;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 december 2003;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 19 december 2003;

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Besluit :

Artikel 1.De rubriek 8. « Specifieke sociale tarieven » van de bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit wordt opgeheven.

Art. 2.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie sluiten tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie worden de woorden « in aanmerking komende » die staan voor de woorden « klanten bedoeld in artikel 1 » geschrapt.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2004.

Brussel, 23 december 2003.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^