Ministerieel Besluit van 23 december 2010
gepubliceerd op 22 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011027042
pub.
22/02/2011
prom.
23/12/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010


De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 10 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010;

Gelet op het decreet van 6 oktober 2010 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 16 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 december 2010;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.02 van programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 om het tekort aan ordonnanceringskredieten op deze basisallocatie op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 1.021 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 17 naar programma 12 van organisatieafdeling 13.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 12 van de organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2010 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing en herverdelingsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 13 63.02.12

31.524

37.869

-

+ 1.021

31.524

38.890

OA 17 43.14.02

4.851

4.296

-

- 1.021

4.851

3.275


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 december 2010.

A. ANTOINE P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^