Ministerieel Besluit van 23 februari 2015
gepubliceerd op 12 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde"

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024072
pub.
12/03/2015
prom.
23/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde"


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/02/1999 pub. 25/03/1999 numac 1999022167 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen sluiten betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, artikel 7, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 januari 2012;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022407 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » sluiten tot vaststelling van de samenstelling van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde";

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde", het enige artikel, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 22 mei 2003, 15 december 2006, 9 juni 2010 en 15 juli 2013, Besluit :

Artikel 1.In het enige artikel van het ministerieel besluit van 10 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 15/09/1999 numac 1999022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » sluiten houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma "reproductieve geneeskunde", worden de woorden "Dr De Sutter Petra, 9667 Horebeke" vervangen door de woorden "Dr Devreker Fabienne, 1200 Bruxelles".

Brussel, 23 februari 2015.

Mevr. M. DE BLOCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^