Ministerieel Besluit van 23 februari 2015
gepubliceerd op 20 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029111
pub.
20/03/2015
prom.
23/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit tot aanstelling van een lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen en inzonderheid op artikel 66, eerste lid, 5° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Op het voorstel van de Raad van Bestuur van de "Haute Ecole Albert Jacquard" in zijn beraadslaging van 29 januari 2015, Besluit :

Artikel 1.De heer Frédéric LALOUX wordt aangesteld tot lid van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » vanaf 1 februari 2015 tot 1 februari 2020.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2015.

Brussel, 23 februari 2015.

Jean-Claude MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^