Ministerieel Besluit van 23 juni 2008
gepubliceerd op 26 juni 2008

Ministerieel Besluit houdende de nieuwe benoemingen van de leden bij de Commissies van Toezicht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009565
pub.
26/06/2008
prom.
23/06/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2008. - Ministerieel Besluit houdende de nieuwe benoemingen van de leden bij de Commissies van Toezicht


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138 quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de artikelen 5 en 23 betreffende de onverenigbaarheden van de leden van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad;

Gelet op de ministeriële besluiten van 16 mei 2003 en van 2 oktober 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 3 juni 2003, 24 juni 2003, 30 juni 2003 en 3 juli 2003 houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd als leden van de Commissies van Toezicht : * bij de gevangenis te Dendermonde : - de heer Philippe Baillon - de heer Harry Cornelis - de heer Hans Vanhulle * bij de gevangenis te Hasselt : - de heer Jan Coch - Mevr. Hilde De Wilde - de heer Jean-Marie Jeurissen * bij de gevangenis te Mechelen : - de heer André Van Praet * bij de gevangenis te Turnhout-Merksplas : - de heer Robert Gjokaj - de heer Ludo Goossens * bij de gevangenis te Vorst-Berkendael : - Mevr. Vanessa De Greef, als secretaris - de heer Benoît Dejemeppe - Mevr. Sophie Van Balberghe Brussel, 23 juni 2008.

J. VANDEURZEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^