Ministerieel Besluit van 23 juni 2010
gepubliceerd op 05 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011281
pub.
05/07/2010
prom.
23/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap


De Minister voor Ondernemen, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 24 september 1986, 25 februari 1996 en 10 november 1996, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend in de commissie der productie- en distributiecoöperaties met ingang van 1 mei 2010, de volgende coöperatieve vennootschap :

5227

Allforgreen CVBA

Te Brussel - Bruxelles

Ondernemingsnummer : 0824.919.276

Numéro d'entreprise :


Art. 2.De erkenning in het vorige artikel vermeld blijft geldig tot 31 mei 2011 voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 23 juni 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^