Ministerieel Besluit van 23 juni 2015
gepubliceerd op 13 juli 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203216
pub.
13/07/2015
prom.
23/06/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203216

WAALSE OVERHEIDSDIENST


23 JUNI 2015. - Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen


De Minister van Landbouw, Gelet op het Waals landbouwwetboek, artikel D. 4 en artikel D.134, 9°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen, artikel 10, § 4;

Gelet op het overleg gepleegd op 22 januari 2015 tussen de Gewestregeringen en de Federale overheid, goedgekeurd op 16 februari 2015;

Gelet op het advies 57.324/4 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2015, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.De Uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/94G houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek wordt bij dit besluit omgezet.

Art. 2.In het besluit van de Waalse regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen wordt bijlage 1 vervangen door de bijlage 1 die bij dit besluit gaat.

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt bijlage 2 vervangen door de bijlage 2 die bij dit besluit gaat.

Art. 4.Dit besluit is van toepassing op de proeven die lopen bij de inwerkingtreding ervan.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Namen, 23 juni 2015.

R. COLLIN

BIJLAGE 1 Lijst van de gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testprotocollen Landbouwgewassen

Wetenschappelijke naam

Gebruikelijke benaming

CBP-Protocol

Festuca filiformis Pourr.

Fijnbladig schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca ovina L. Schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca rubra L. Roodzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Hardzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Italiaans raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium perenne L. Engels raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Gekruist raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Pisum sativum L. Voedererwt

TP 7/2 van 11.3.2010

Brassica napus L. Koolzaad

TP 36/2 van 16.11.2011

Cannabis sativa L. Hennep

TP 276/1 van 28.11.2012

Helianthus annuus L. Zonnebloem

TP 81/1 van 31.10.2002

Linum usitatissimum L. Vlas/lijnzaad

TP 57/2 van 19.3.2014

Avena nuda L. Naakte haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Avena sativa L. (met inbegrip van A. byzantina K. Koch)

Haver en Byzantijnse haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Hordeum vulgare L. Gerst

TP 19/3 van 21.3.2012

Oryza sativa L. Rijst

TP 16/2 van 21.3.2012

Secale cereale L. Rogge

TP 58/1 van 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

TP 121/2 rév. 1 van 16.2.2011

Triticum aestivum L. Tarwe

TP 3/4 rév. 2 van 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Harde tarwe

TP 120/3 van 19.3.2014

Zea mays L. Maïs

TP 2/3 van 11.3.2010

Solanum tuberosum L. Aardappel

TP 23/2 van 1.12.2005


Groentegewassen

Wetenschappelijke naam

Gebruikelijke benaming

CBP-Protocol

Allium cepa L. (groepCepa)

Ui en echalion

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium cepa L. (Aggregatum-groep)

Echalion

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium fistulosum L. Stengelui

TP 161/1 van 11.3.2010

Allium porrum L. Prei

TP 85/2 van 1.4.2009

Allium sativum L. Knoflook

TP 162/1 van 25.3.2004

Allium schoenoprasum L. Bieslook

TP 198/1 van 1.4.2009

Apium graveolens L. Selderij

TP 82/1 van 13.3.2008

Apium graveolens L. Knolselderij

TP 74/1 van 13.3.2008

Asparagus officinalis L. Asperge

TP 130/2 van 16.2.2011

Beta vulgaris L. Rode biet, inclusief Cheltenham beet

TP 60/1 van 1.4.2009

Brassica oleracea L. Boerenkool

TP 90/1 van 16.2.2011

Brassica oleracea L. Bloemkool

TP 45/2 van 11.3.2010

Brassica oleracea L. Broccoli

TP 151/2 van 21.3.2007

Brassica oleracea L. Spruitkool

TP 54/2 van 1.12.2005

Brassica oleracea L. Koolrabi

TP 65/1 van 25.3.2004

Brassica oleracea L. Savooiekool, witte kool en rode kool

TP 48/3 van 16.2.2011

Brassica rapa L. Chinese kool

TP 105/1 van 13.3.2008

Capsicum annuum L. Paprika of Spaanse peper

TP 76/2 van 21.3.2007

Cichorium endivia L. Krulandijvie en andijvie

TP 118/3 van 19.3.2014

Cichorium intybus L. Cichorei voor de industrie

TP 172/2 van 1.12.2005

Cichorium intybus L. Witlof

TP 173/1 van 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. en Nakai

Watermeloen

TP 142/2 van 19.3.2014

Cucumis melo L. Meloen

TP 104/2 van 21.3.2007

Cucumis sativus L. Komkommer en augurk

TP 61/2 van 13.3.2008

Cucurbita pepo L. Courgette

TP 119/1rév van 19.3.2014

Cynara cardunculus L. Artisjok en kardoen

TP 184/2 van 27.2.2013

Daucus carota L. Wortel en voederwortel

TP 49/3 van 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Knolvenkel

TP 183/1 van 25.3.2004

Lactuca sativa L. Sla

TP 13/5 van 16.2.2011

Solanum lycopersicum L. Tomaat

TP 44/4 rév. van 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peterselie

TP 136/1 van 21.3.2007

Phaseolus coccineus L. Pronkboon

TP 9/1 van 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L. Stamboon en stokboon

TP 12/4 van 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Kreukzadige doperwt, rondzadige doperwt en peul

TP 7/2 van 11.3.2010

Raphanus sativus L. Radijs, Rammenas

TP 64/2 van 27.2.2013

Solanum melongena L. Aubergine

TP 117/1 van 13.3.2008

Spinacia oleracea L. Spinazie

TP 55/5 van 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Veldsla

TP 75/2 van 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Tuinboon

TP Broadbean/1 van 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Suikermais en pofmais

TP 2/3 van 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner;

Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;

Solanum lycoper sicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Tomaatwortelstokken

TP 294/1 van 19.3.2014


De tekst van deze protocollen ligt ter inzage op de website van het CBP (http://www.cpvo.europa.eu/main/fr/).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2015 tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen.

Namen, 23 juni 2015.

De Minister van Landbouw, R. COLLIN

BIJLAGE 2 Lijst van de gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren Landbouwgewassen

Wetenschappelijke naam

Gebruikelijke benaming

UPOV-richtsnoeren

Beta vulgaris L. Voederbiet

TG/150/3 van 4.11.1994

Agrostis canina L. Moerasstruisgras/kruipend struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Hoog struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis stolonifera L. Fioringras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Paardengras

TG/180/3 van 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Alaskadravik

TG/180/3 van 4.4.2001

Dactylis glomerata L. Kropaar

TG/31/8 van 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Rietzwenkgras

TG/39/8 van 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Beemdlangbloem

TG/39/8 van 17.4.2002

xFestulolium Asch. en Graebn.

Hybriden voortvloeiend uit de kruising van het geslacht Festuca met een soort van het geslacht Lolium

TG/243/1 van 9.4.2008

Phleum nodosum L. Klein timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Phleum pratense L. Timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Poa pratensis L. Veldbeemdgras

TG/33/7 van 9.4.2014

Lotus corniculatus L. Rolklaver

TG/193/1 van 9.4.2008

Lupinus albus L. Witte lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus angustifolius L. Blauwe lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus luteus L. Gele lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Medicago sativa L. Luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Bonte luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Trifolium pratense L. Rode klaver

TG/5/7 van 4.4.2001

Trifolium repens L. Witte klaver

TG/38/7 van 9.4.2003

Vicia faba L. Paardenboon/veldboon

TG/8/6 van 17.4.2002

Vicia sativa L. Voederwikke

TG/32/7 van 20.3.2013

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Koolraap

TG/89/6 rév. van 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Bladrammenas

TG/178/3 van 4.4.2001

Arachis hypogaea L. Grondnoot

TG/93/4 van 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Raapzaad

TG/185/3 van 17.4.2002

Carthamus tinctorius L. Saffloer

TG/134/3 van 12.10.1990.

Gossypium spp.

Katoen

TG/88/6 van 4.4.2001

Papaver somniferum L. Blauwmaanzaad

TG/166/4 van 9.4.2014

Sinapis alba L. Gele mosterd

TG/179/3 van 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Sojaboon

TG/80/6 van 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorgho

TG/122/3 van 6.10.1989


Groentegewassen

Wetenschappelijke naam

Gebruikelijke benaming

UPOV-richtsnoeren

Beta vulgaris L. Snijbiet

TG/106/4 van 31.3.2004

Brassica rapa L. Meiraap/stoppelknol

TG/37/10 van 4.4.2001

Cichorium intybus L. Bladcichorei

TG/154/3 van 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Pompoen

TG/155/4 rév. van 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L. Rabarber

TG/62/6 van 24.3.1999

Scorzonera hispanica L. Schorseneer

TG/116/4 van 24.3.2010


De tekst van deze richtsnoeren ligt ter inzage op de website van de UPOV (www.upov.int).

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2015 tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen.

Namen, 23 juni 2015.

De Minister van Landbouw, R. COLLIN


begin


Publicatie : 2015-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^