Ministerieel Besluit van 23 maart 2007
gepubliceerd op 11 mei 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van bepaalde ministeriële besluiten betreffende de toekenning van subsidies voor milieumaatregelen en de instandhouding van de genetische diversiteit

bron
vlaamse overheid
numac
2007035644
pub.
11/05/2007
prom.
23/03/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MAART 2007. - Ministerieel besluit tot opheffing van bepaalde ministeriële besluiten betreffende de toekenning van subsidies voor milieumaatregelen en de instandhouding van de genetische diversiteit


De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 inzake de subsidiëring van meer duurzame landbouwproductiemethoden en de erkenning van centra voor meer duurzame landbouw, inzonderheid op artikel 3 en 5;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 maart 2005, 25 november 2005 en 28 april 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 2003 en 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027543 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de reconversie naar de biologische zeugenhouderij met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 2003, 27 april 2005 en 19 mei 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 19/01/2006 numac 2005036648 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de berekening en herziening van de voorlopige toeslagrechten ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005036647 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de opbouw en het gebruik van de nationale reserve met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200303 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt in toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 december 2006;

Gelet op het advies 42.182/3 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2007, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° het ministerieel besluit van 18 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 30/05/2001 numac 2001022341 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzek type ministerieel besluit prom. 18/05/2001 pub. 22/06/2001 numac 2001021307 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 2003 en 19 mei 2006;2° het ministerieel besluit van 16 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027543 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatie- afdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002012664 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 16 april 2002 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de type ministerieel besluit prom. 16/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027546 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de reconversie naar de biologische zeugenhouderij met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;3° het ministerieel besluit van 3 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 21/10/2003 numac 2003000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003009788 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de departementale Raad van Beroep bij de Fed type ministerieel besluit prom. 03/10/2003 pub. 24/10/2003 numac 2003201507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en van de secretaris van de examencommissie belast met de organisatie van het toelatingsexamen tot de opleidingen van arts en tandarts sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 juni 2004 en 19 mei 2006;4° het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;5° het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;6° het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 mei 2006;7° het ministerieel besluit van 19 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 11/02/2004 numac 2004035186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bescherming van de genetische diversiteit van hoogstamboomgaarden met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004035241 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor mechanische onkruidbestrijding met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035135 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling type ministerieel besluit prom. 19/12/2003 pub. 10/02/2004 numac 2004035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de toekenning van subsidies voor het inzaaien van een groenbedekker met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de bedrijfsgebonden productie van plantaardige eiwitbronnen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 december 2003, 27 april 2005 en 19 mei 2006;8° het ministerieel besluit van 22 november 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 19/01/2006 numac 2005036648 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de berekening en herziening van de voorlopige toeslagrechten ter uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 13/01/2006 numac 2005036647 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de opbouw en het gebruik van de nationale reserve met betrekking tot de bedrijfstoeslagregeling type ministerieel besluit prom. 22/11/2005 pub. 09/02/2006 numac 2006200303 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten betreffende de toekenning van subsidies voor de vermindering van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de sierteelt in toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Art. 2.De ministeriële besluiten, vermeld in artikel 1, blijven van toepassing op de verbintenissen en overeenkomsten die aangegaan zijn vóór 1 januari 2007.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2007.

Brussel, 23 maart 2007.

Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^