Ministerieel Besluit van 23 maart 2017
gepubliceerd op 20 juli 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015 tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017202876
pub.
20/07/2017
prom.
23/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017202876

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


23 MAART 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Gelet op het sportdecreet van 19 april 2004, artikel 22, vervangen bij het decreet van 24 februari 2014 en gewijzigd bij het decreet van 2 maart 2015;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 september 2015 tot vaststelling van de ondersteuning van sporters van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 1;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 30 juni 2014 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 9 augustus 2016, Besluit : Enig artikel. In de bijlage van het ministerieel besluit van 18 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/09/2015 pub. 03/12/2015 numac 2015205515 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van de sporten en leeftijdscategorieën voor de toekenning van de status van sporter van een C-kader, B-kader of A-kader in de Duitstalige Gemeenschap wordt de bepaling onder 9° vervangen als volgt : 9° Gymnastiek

Acrobatische gymnastiek

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

9-18 jaar

14-18 jaar

14 jaar


Artistieke gymnastiek

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

Artistieke gymnastiek dames

9-18 jaar

13-18 jaar

13 jaar

Artistieke gymnastiek heren

9-18 jaar

14-18 jaar

14 jaar


Ritmische sportgymnastiek

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

9-18 jaar

13-18 jaar

13 jaar


Trampolinespringen

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

9-18 jaar

14-18 jaar

14 jaar


Rhönradturnen

Sporters van een C-kader

Sporters van een B-kader

Sporters van een A-kader

9-18 jaar

16-18 jaar

18 jaar


Eupen, 23 maart 2017. I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2017-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^