Ministerieel Besluit van 23 mei 2001
gepubliceerd op 10 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027387
pub.
10/07/2001
prom.
23/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2001. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001


De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 14 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 mei 2001;

Overwegende dat vastleggingskredieten en ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 01.01, programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 12 april 2001 door de Waalse Regering genomen beslissing met het oog op de tenuitvoerlegging van de actie "Ontwikkeling van het inwendig energiepotentieel" Maatregel 4.6. van Phasing out van Doelstelling 1, namelijk : - Studie over de haalbaarheid van de installatie van een windturbine op de site "Quatre Vents" te Elzele : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000083 (codificatie van het medegefinancierde project); - Installatie van een windturbine en gebruik van de thermische cellen om het zwembad in het sportcomplex "Le Scavin", gemeente Lobbes, te verwarmen : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000073 (codificatie van het medegefinancierde project); - Studie over de haalbaarheid van de installatie van systemen voor warmwatertoestellen met zonneënergie in verschillende gemeentelijke gebouwen, gemeente Morlanwelz : 1 miljoen BEF (aandeel Waals Gewest : BEF 500 000) EP1A14060000023 (codificatie van het medegefinancierde project); - Alize, gemeente Doornik : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000063 (codificatie van het medegefinancierde project); - Installatie van een windturbine, gemeente Ecaussinnes : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000053 (codificatie van het medegefinancierde project); - Studie over de installatie van een windturbine bestemd voor de productie van elektrische energie op een site van de gemeente Pont-à-Celles, "Eolienne de Trévieusart" : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000043 (codificatie van het medegefinancierde project); - Windvermogengeneratoren, "SOCOLIE" : BEF 250 000 (aandeel Waals Gewest : BEF 125 000) EP1B14060000033 (codificatie van het medegefinancierde project); - Project van gemeentelijk zwembad, stad La Louvière : BEF 3 600 000 (aandeel Waals Gewest BEF 1 800 000) EP1A14060000013 (codificatie van het medegefinancierde project); - Actie voor de promotie van energiebeheersing in de landelijke gemeenten van de provincie Henegouwen, "A.S.B.L. Institut wallon, ERBE" : BEF 9 464 975 (aandeel Waals Gewest : BEF 4 732 488) EP1B14060000023 (codificatie van het medegefinancierde project); - Studie over de mogelijkheden voor de nuttige toepassing van biogas door het centrum voor technische ingraving van Froidchapelle, INTERSUD : BEF 3 429 140 (aandeel Waals Gewest BEF 1 714 570 ) EP1B14060000013 (codificatie van het medegefinancierde project), Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 9,5 miljoen BEF en ordonnanceringskredieten ten belope van 4,6 miljoen BEF overgedragen van programma 03 van organisatieafdeling 30 naar programma 01 van organisatieafdeling 12.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 02 en 06 van de organisatieafdelingen 13 en 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 wordt gewijzigd als volgt : (in miljoen BEF) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar de Waalse Gewestraad, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, het Secretariaat-generaal van het Ministerie van het Waalse Gewest en de Controleur der Vastleggingen.

Art. 4.De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 23 mei 2001.

J. DARAS M. DAERDEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^