Ministerieel Besluit van 23 mei 2011
gepubliceerd op 10 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2011021047
pub.
10/06/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, artikel 5.

Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd tot lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Bureau voor Normalisatie : de heer de Poorter, M., Voorzitter van de Directiecomité a.i.

Art. 2.Wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigde van de Bureau voor Normalisatie : Mevr. Hiel, M.-R., Administratief Deskundige bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2011.

De Eerste Minister, Y. LETERME

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^