Ministerieel Besluit van 23 mei 2011
gepubliceerd op 22 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024146
pub.
22/06/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


23 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesherenspecialisten en van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, de artikelen 2 en 2bis ;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 september 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2006 pub. 22/09/2006 numac 2006022927 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van Geneesheren-Specialisten en van Huisartsen sluiten houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, laatstelijk gewijzigd bij het ministeriële besluit van 15 september 2009, Besluit : Enig artikel. Dr. Jan Vandevoorde, Merchtem, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen, op de voordracht van de Vrije Universiteit Brussel, ter vervanging van Dr. Willem Betz, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Brussel, 23 mei 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^