Ministerieel Besluit van 23 mei 2011
gepubliceerd op 20 juli 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011202935
pub.
20/07/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 26 juli 1960 tot herinrichting van de instellingen voor kinderbijslag, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1960 tot inrichting van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers en van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor zelfstandigen, inzonderheid op artikel 30, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 september 1963 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 april 1965;

Op voordracht op 3 mei 2010 van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten, Besluit :

Artikel 1.Ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag wordt verleend aan : - de heer Bart T'Joens, afgevaardigde van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten.

Art. 2.Wordt benoemd tot lid van het Beheerscomité van de centrale sociale dienst van de Rijksdiensten voor kinderbijslag : - de heer Nicolas Laroche, afgevaardigde van de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten.

Brussel, 23 mei 2011 Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^