Ministerieel Besluit van 23 mei 2011
gepubliceerd op 27 juli 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011203333
pub.
27/07/2011
prom.
23/05/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Gelet op het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden, artikelen 3 tot 6;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers;

Gelet op het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2009 tussen de O.C.M.W.'s van Kelmis, Raeren, Lontzen en Eupen dat in een gemeenschappelijke instelling voor schuldbemiddeling voor het noorden van de Duitstalige Gemeenschap voorziet;

Gelet op de geldende documenten van het O.C.M.W. Raeren die voor de behandeling van het dossier worden gebruikt;

Gelet op de omstandigheid dat de erkenning van het O.C.M.W. Eupen als instelling voor schuldbemiddeling nog tot 31 juli 2015 geldt en dat vanaf die datum een gelijktijdige en gemeenschappelijke erkenning voor de vier O.C.M.W.'s van het noorden van de Duitstalige Gemeenschap voorhanden moet zijn, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van het O.C.M.W. Raeren als instelling voor schuldbemiddeling wordt voor de duur van vier jaar en twee maanden verlengd.

Art. 2.Dit besluit geldt van 1 juni 2011 tot en met 31 juli 2015.

Art. 3.Het O.C.M.W. Raeren krijgt een afschrift van dit besluit.

Eupen, 23 mei 2011.

H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^