Ministerieel Besluit van 23 mei 2018
gepubliceerd op 04 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de wijziging van de termijn voor de oprichting van het platform zoals bedoeld in artikel 10, § 1, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties te

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018012313
pub.
04/06/2018
prom.
23/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012313

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


23 MEI 2018. - Ministerieel besluit houdende de wijziging van de termijn voor de oprichting van het platform zoals bedoeld in

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^