Ministerieel Besluit van 23 mei 2018
gepubliceerd op 05 juni 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018012396
pub.
05/06/2018
prom.
23/05/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018012396

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 MEI 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » (code 980302U21D1) gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie


De Minister van Onderwijs voor sociale Promotie, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op artikel 137;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Algemene Raad voor onderwijs voor sociale promotie van 29 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.Het referentiedossier van de onderwijseenheid « Kwaliteitscoördinator » (code 980302U21D1) wordt goedgekeurd.

Deze onderwijseenheid wordt gerangschikt op het gebied van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Brussel, 23 mei 2018.

I. SIMONIS, Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen


begin


Publicatie : 2018-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^