Ministerieel Besluit van 23 mei 2019
gepubliceerd op 14 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019013038
pub.
14/06/2019
prom.
23/05/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019013038

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 MEI 2019. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie


De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap, artikel 2, § 1, leden 1, 3° en 2, Besluit :

Artikel 1.Worden aangewezen als representatieve organisaties van de sector van de sociale economie bij de Adviesraad voor sociaal ondernemerschap: - ConcertES; - FeBIO; - FeBISP; - FEBRAP; - RESSOURCES; - Sociare.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Brussel, 23 mei 2019.

D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^