Ministerieel Besluit van 23 november 2017
gepubliceerd op 29 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018010176
pub.
29/01/2018
prom.
23/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010176

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


23 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 80;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014029091 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, de artikelen 2 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 mei 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2017 pub. 15/06/2017 numac 2017012333 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de mi type ministerieel besluit prom. 08/05/2017 pub. 12/05/2017 numac 2017012054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017040329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij de identificatiemethode voorgesteld door Carrefour Belgium N.V. overeenkomstig artikel 19, § 1, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobie sluiten houdende wijziging van het ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020531 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Gelet op de voorstellen ingediend door de vertegenwoordigers van de Coördinatieraad van het onderwijs voor sociale promotie en van de representatieve organisaties van de betrokken inrichtende machten, van de economische en sociale kringen die belang hebben bij het onderwijs voor sociale promotie of andere belanghebbende kringen, door de directeur-generaal van het niet-verplicht onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en door de inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs, Besluit :

Artikel 1.Artikel 4 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, wordt gewijzigd als volgt: 1° de woorden "Mevr.Françoise DELATTRE" worden vervangen door de woorden "Mevr. Nathalie DANVIN"; 2° de woorden "Mevr.Corine YERNAUX, Onderdirectrice van de Ecole industrielle supérieure - Centre éducatif Léo Collard" worden vervangen door de woorden "de heer Michel GOSSIAUX, Adviseur voor sociale promotie van de Provincie Henegouwen"; 3° de woorden "Mevr.Rosa VACCARO, opdrachthouder CPEONS" worden vervangen door de woorden "de heer Marcel RENQUIN, pedagogisch inspecteur"; 4° de woorden "Plaatsvervangster: Mevr.Dominique CLIQUART, pedagogisch inspecteur" worden vervangen door de woorden "Plaatsvervangster: Mevr. Rosa VACCARO, opdrachthouder CPEONS".

Art. 2.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, wordt gewijzigd als volgt: 1° de woorden "de heer Jean-Luc ECKELMANS, Onderdirecteur IEPSCF d'Uccle" worden vervangen door de woorden "Mevr.Lisiane STEENWHEGEN, opdrachthouder "Pedagogische steun"; 2° de woorden "de heer Michel GOSSIAUX, Adviseur voor sociale promotie van de Provincie Henegouwen" worden vervangen door de woorden "Mevr. Corine YERNAUX, Onderdirectrice van de Ecole industrielle supérieure - Centre éducatif Léo Collard".

Art. 3.In artikel 7 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, worden de woorden "de heer Raymond DELOR" vervangen door de woorden "de heer Philippe BERGER".

Art. 4.In artikel 9 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, worden de woorden "de heer François-Gérard STOLZ" vervangen door de woorden "de heer Etienne GILLIARD".

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 23 november 2017.

De Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke Kansen, I. SIMONIS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^