Ministerieel Besluit van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 10 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001, tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022792
pub.
10/11/2001
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 2001. - Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001, tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2001, tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut.

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van het Fonds voor arbeidsongevallen, gegeven op 5 februari 2001;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen;

Gelet op het advies van de afgevaardigde van de Minister van Financiën, gegeven op 27 februari 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 juli 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 15 mei 2001, Besluit :

Artikel 1.De betrekkingen opgenomen in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut, worden onderverdeeld als volgt : 22 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30F; 28 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30H; 10 % van de betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30I; 30 % van de betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42C; 23 % van de betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42D; 7 % van de betrekkingen van beambte worden bezoldigd in de weddenschaal 42E.

Art. 2.§ 1. De betrekkingen die opgenomen zijn in dit besluit kunnen slechts worden bekleed door de personeelsleden bedoeld in artikel 19 van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut. § 2. Zij worden afgeschaft bij het vertrek van hun titularis.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 18 oktober 2001 tot vaststelling van de aanvullende personeelsformatie bij de personeelsformatie van het Fonds voor arbeidsongevallen tot uitvoering van de overgangsbepalingen van de wet van 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsbesturen en van sommige instellingen van openbaar nut.

Brussel, 23 oktober 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^