Ministerieel Besluit van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 04 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031521
pub.
04/12/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 OKTOBER 2003. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de ordonnantie van 21 februari 2002 betreffende de inrichting van beperkt eenrichtingsverkeer en houdende toekenning van toelagen aan gemeenten voor het inrichten van beperkt eenrichtingsverkeer, Besluit :

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^