Ministerieel Besluit van 23 september 2009
gepubliceerd op 23 oktober 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van afgevaardigden van de Minister en artsen bij de commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009204719
pub.
23/10/2009
prom.
23/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2009. - Ministerieel besluit tot benoeming van afgevaardigden van de Minister en artsen bij de commissies bevoegd inzake de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 15 maart 1954, gewijzigd door de latere wetten, betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden, meer bepaald de artikelen 21 en 22;

Gelet op de wet van 6 juli 1964, gewijzigd door de wet van 31 maart 1965, waarbij de toepassing van de wetten betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden werden uitgebreid tot de gevolgen van sommige feiten, die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van Kongo (Leopoldstad), van Rwanda en Burundi, meer bepaald artikel 9;

Gelet op de wet van 16 juni 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/06/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998003350 bron ministerie van financien en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen sluiten, houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen, meer bepaald artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1954, gewijzigd door de latere koninklijke besluiten, tot regeling van de procedure voor de toepassing van de wet van 15 maart 1954 voornoemd, meer bepaald artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1965, tot regeling van de procedure voor de toepassing van de wet van 6 juli 1964 voornoemd, meer bepaald artikel 1;

Gelet op de noodzaak om te voorzien in de benoeming van effectieve en plaatsvervangende artsen en effectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van de minister bij de commissies, bevoegd op het gebied van de invaliditeitspensioenen voor burgerlijke oorlogsslachtoffers, Besluit :

Artikel 1.Wordt benoemd als effectief arts bij de Hogere Beroepscommissies van Brussel (Kamer II) en Luik (Kamer IV) : de heer Robert Van Vlierberghe.

Wordt benoemd als plaatsvervangend arts bij de Hogere Beroepscommissie van Luik (Kamer IV) : Mevr. Michèle Vilain.

Wordt benoemd als effectief arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Verviers : de heer Robert Van Vlierberghe.

Wordt benoemd als plaatsvervangend arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Verviers : Mevr. Michèle Vilain.

Wordt benoemd als plaatsvervangend arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Kortrijk : de heer Dirk Desreumaux.

Wordt benoemd als effectief arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Antwerpen : de heer Willy Didden.

Wordt benoemd als effectief arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Hasselt : Mevr. Catherine Vanmeensel.

Wordt benoemd als effectief arts bij de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Gent : de heer Robert Van Vlierberghe.

Art. 2.Wordt benoemd als afgevaardigde van de minister in de Hogere Beroepscommissie van Gent : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de minister in de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Hasselt : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de minister in de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Gent : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de minister in de Speciale Invaliditeitscommissie Congo (Kamer II) : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de minister in de Hogere Beroepscommissie van Luik (Kamer IV) : Mevr. Karin Menessaire.

Wordt benoemd als plaatsvervangend afgevaardigde van de minister in de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Brussel (Kamer I) : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de Minister in de Speciale Commissie van Beroep van Congo (Kamer II) : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als afgevaardigde van de Minister in de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Kortrijk : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als plaatsvervangend afgevaardigde van de minister in de Burgerlijke Invaliditeitscommissie van Antwerpen : Mevr. Greta Berckmans.

Wordt benoemd als plaatsvervangend afgevaardigde van de Minister in de Hogere Beroepscommissie van Luik (Kamer IV) : de heer Helmut Ernst.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekend gemaakt.

Brussel, 23 september 2009.

P. DE CREM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^