Ministerieel Besluit van 23 september 2010
gepubliceerd op 24 november 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2010 tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2010024435
pub.
24/11/2010
prom.
23/09/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening en tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening sluiten tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 37bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/08/2001 numac 2001014165 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet betreffende Belgacom type wet prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type wet prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Wet houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering type wet prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende maatregelen inzake gezondheidszorg sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 02/03/2007 numac 2007022199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan type koninklijk besluit prom. 02/02/2007 pub. 28/12/2007 numac 2007001046 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan. - Duitse vertaling sluiten tot bepaling van de functie van Directeur Medische Hulpverlening en het toepassingsgebied ervan, artikelen 5 en 6, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 januari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2009 pub. 29/01/2009 numac 2009024000 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als Directeur Medische Hulpverlening sluiten tot vaststelling van de modaliteiten voor de kandidaatstelling en de aanwijzing als Directeur Medische Hulpverlening;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening sluiten tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpverlening;

Gelet op de gunstige adviezen van de Commissies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Oost-Vlaanderen, Besluit :

Artikel 1.Worden als Directeurs Medische Hulpverlening aangewezen : Voor de provincie Vlaams-Brabant : Verelst, Sandra, Blankenberge.

Voor de provincie Waals-Brabant : Terneu, Sophie, Brussel.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen : Calle, Paul, Melle;

Buylaert, Walter, Mariakerke.

Art. 2.In artikel 1, van het ministerieel besluit van 4 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/06/2010 pub. 14/07/2010 numac 2010024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening sluiten tot aanwijzing van Directeurs Medische Hulpvering, worden de woorden « Van Hoves, Marie, Hoves » vervangen door de woorden « Van Hove, Marie, Hoves »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2010.

Brussel, 23 september 2010.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^