Ministerieel Besluit van 23 september 2014
gepubliceerd op 19 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014813
pub.
19/11/2014
prom.
23/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A/03019/73/107 van 23 december 2013;

Overwegende dat bovengenoemd ministerieel besluit de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126;

Overwegende dat de veiligheidsinrichtingen aan de overweg nr. 107 werden herbekeken, Besluit :

Artikel 1.De overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 73, baanvak Diksmuide - De Panne, gelegen te Veurne ter hoogte van de kilometerpaal 80.126, wordt uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 3, 1°, het verkeersbord A45, en 2° a) van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen.

Art. 2.Dezelfde overweg wordt bijkomend uitgerust met de veiligheidsinrichtingen bedoeld in artikel 4, 1° b), 3°, 4°, 5° en 6° van hetzelfde koninklijk besluit : 1) het systeem met gedeeltelijke afsluiting, aan weerszijden van de overweg;2) een geluidssein, aan weerszijden van de overweg;3) een verkeersbord A45 links van de weg, aan weerszijden van de overweg;4) op elk bijkomend verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang verbiedt;5) op elk verkeersbord A45, een verkeerslicht dat de overgang toestaat.

Art. 3.Het ministerieel besluit nr. A/03019/73/107 van 23 december 2013 wordt opgeheven.

Brussel, 23 september 2014.

Mevr. C. FONCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^